Wij leveren een bijdrage aan het bevorderen en borgen van de integriteit van organisaties, bestuurders en medewerkers

Seksuele intimidatie

"Wanneer wordt iets beschouwd als seksuele intimidatie?"


Ongewenst gedrag

Wanneer spreken we van ongewenst gedrag en wat kan BING voor u betekenen?

Blogs

Workshop ‘OR/HR en integriteit’ door BING en SBI Formaat

Integriteit digitaal bevorderen; (On)begrensde mogelijkheden?

Hella van den Elshout
Adviseur/Trainer

Meevaren op integriteit

Berber Cordes
Adviseur/Onderzoeker

Uitgelicht

Agressie

"Uw medewerkers kunnen op de werkvloer worden geconfronteerd met agressie en geweld."

Lees verder
Top