Home Training en advies Training Leidinggeven aan integriteit

Training Leidinggeven aan integriteit

Om organisaties goed te laten functioneren, is leiderschap nodig, ook wat betreft integriteit. Vaak zijn leidinggevenden echter zo druk, dat er weinig tijd is om stil te staan bij wat leidinggeven aan integriteit betekent in de praktijk. Integriteit wordt gezien als iets wat vanzelfsprekend is: we zijn toch integer, dat is toch logisch? Totdat er zich ineens een incident voordoet. Door schade en schande wijzer geworden, zijn er inmiddels veel organisaties die weten dat leidinggevenden voortdurend de dialoog moeten zoeken over integriteitsaspecten van het werk; in de huidige maatschappij komen medewerkers immers voortdurend voor lastige situaties en nieuwe dilemma’s te staan.

De ervaring leert dat leidinggevenden zich helemaal niet zo goed raad weten met die dialoog over het thema integriteit. Hoe voer je die op een zorgvuldige manier en vanuit een constructieve houding zonder dat medewerkers zich in hun vertrouwen geschaad voelen: er wordt toch niet aan hun integriteit getwijfeld? En wat is integriteit eigenlijk? Iedereen roept er wel iets over, maar is er ook een gezamenlijke definitie? BING gelooft in een trajectgedachte, waarbij uw leidinggevenden op meerdere momenten door onze adviseurs worden begeleid en ondersteund om integriteit levend te houden in uw organisatie. Dit valt ook goed te combineren met eventueel Management Development-beleid dat u al voert.

BING ondersteunt leidinggevenden om beter inhoud te geven aan de integriteitsaspecten van hun werk. Want naast het open houden van de dialoog, wordt er meer van hen verwacht. Goed voorbeeld doet goed volgen, maar wat is eigenlijk het goede voorbeeld? Leidinggevenden dienen te werken aan een veilige werkomgeving. Een omgeving waarin medewerkers op integere wijze kunnen functioneren, zich gewaardeerd voelen en elkaar tevens scherp houden.

BING begeleidt leidinggevenden – collectief, maar desgewenst ook individueel – op maat. Wij ondersteunen met het zoeken naar de juiste koers ten aanzien van integriteit, passend bij het vakgebied en de kwaliteiten van de leidinggevenden. Wij bieden een breed palet aan instrumenten en werkvormen, vanuit de doelstelling dat de leidinggevenden het thema integriteit daarna zelfstandig levend kunnen houden.

Meer weten
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BING via info@bureauintegriteit.nl of 033-2474300.

Top