Home Training en advies Integriteitsspel Reflect

Integriteitsspel Reflect

Het integriteitsspel Reflect laat alle integriteitsaspecten van het werk langskomen en stimuleert het bewustzijn dat nodig is om bij dilemma’s en/of een (dreigende) schending adequaat te handelen. Het daagt deelnemers uit de juiste afwegingen te maken tussen eigen belang, teambelang en algemeen belang én om begrip te kweken voor de zienswijzen van anderen. Het spelconcept Reflect is ontwikkeld door Morals at Work en samen met BING is een versie ontwikkeld speciaal voor ambtenaren.

De meest krachtige en eigentijdse vorm van leren, is om iets zelf te doen en zelf te ervaren. Dit kan met behulp van simulaties, ook wel serious gaming genoemd. In een goed ontwikkelde spelsimulatie, ervaren en voelen deelnemers hoe zij handelen in bepaalde situaties. Hierbij wordt het denken vertaald naar handelen en wordt gedrag zichtbaar en dus bespreekbaar.

Het gaat in het integriteitsspel Reflect om de strijd tussen normen en doen, in en tussen teams. Om te winnen, moeten de spelers kiezen, in dialoog gaan en samenwerken. De opzet van het spel leidt tot bewustwording van de problemen en bewustwording van de oplossingen. Het integriteitsspel Reflect bevat drie onderscheiden vraag- of dilemmacategorieën: het primaire werkproces, het onderlinge gedrag op de werkvloer en open vragen over algemene dilemma’s. De vragen worden getoond op een tablet of laptop. De keuze van een speler wordt beloond of bestraft door het programma of op grond van een teamoordeel. Na het spel, is het tijd voorReflectie; dan kunnen ervaringen worden uitgewisseld over de manier waarop keuzes tot stand komen, over het belang van openheid bij afwegingen en over de rol van het team daarbij.

Het integriteitsspel Reflect is ontwikkeld om met grote groepen medewerkers te kunnen spelen met – en in gesprek te gaan over – integriteit op het werk. Doordat de spelbegeleiding door medewerkers van de organisatie zelf wordt verzorgd, krijgt het gesprek over integriteit ook intern een extra impuls. Het spelprogramma geeft inzicht in de integriteitsvragen die leven in uw organisatie.

Het spel kan ook uitstekend worden ingezet als vervolg op een workshop Morele oordeelsvorming, om het onderwerp integriteit op de agenda te houden.

Meer weten
De adviseurs van BING geven u graag een demonstratie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BING via info@bureauintegriteit.nl of 033-2474300.

Top