Home Training en advies Integriteitsmeter

Integriteitsmeter

De Integriteitsmeter: hoe leeft integriteit binnen uw organisatie?

De Integriteitsmeter is een online enquêteonderzoek ter ondersteuning van het integriteitsbeleid binnen uw organisatie. U krijgt op een snelle manier toegang tot waardevolle managementinformatie die als input kan dienen voor verschillende onderdelen van het integriteitsbeleid. De Integriteitsmeter kan zowel bij publieke organisaties als private organisaties als non-profitorganisaties worden ingezet.

Wat levert de Integriteitsmeter op?

De Integriteitsmeter geeft een beeld van het ethisch (werk)klimaat binnen uw organisatie, zoals de medewerkers dit ervaren. Eveneens komt het ethisch leiderschap en de invloed op de organisatie aan de orde. Daarnaast geeft de Integriteitsmeter een beeld van de houding van uw medewerkers ten aanzien van integriteit en het gevoerde integriteitsbeleid. De Integriteitsmeter kan dienen als evaluatie van de effectiviteit van het gevoerde beleid. Tot slot maakt de Integriteitsmeter de aard en de omvang van integriteitsschendingen in uw organisatie zichtbaar.

Meer weten
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BING via info@bureauintegriteit.nl of 033-2474300.

Top