Home Training en advies Integriteitsmeter

Integriteitsmeter

De Integriteitsmeter: hoe leeft integriteit binnen uw organisatie?
De Integriteitsmeter is een online enquêteonderzoek ter ondersteuning van het integriteitsbeleid binnen uw organisatie. U krijgt op een snelle manier toegang tot waardevolle managementinformatie die als input kan dienen voor verschillende onderdelen van het integriteitsbeleid. De Integriteitsmeter kan zowel voor de (ambtelijke) organisatie als voor het bestuur worden ingezet.

De ambtelijke Integriteitsmeter schetst een beeld van onder andere de volgende elementen:

  • Indicatie van daadwerkelijke implementatie van beleidsmaatregelen;
  • Ethisch leiderschap;
  • Handhaving van integriteitsbeleid binnen uw organisatie;
  • Waargenomen integriteitsschendingen door medewerkers (aantal en soort) en de betekenis die medewerkers hieraan verlenen.

Herhaling van de meting na verloop van tijd kan uitwijzen of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben.

De uitkomsten van de bestuurlijke Integriteitsmeter omvatten onder andere:

  • De houding van de raad of het college ten aanzien van integriteit en het gevoerde integriteitsbeleid;
  • De aard en de omvang van integriteitsschendingen in de raad of het college;
  • Het ethisch (werk)klimaat binnen de raad of het college.

Meer weten
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met BING via info@bureauintegriteit.nl of 033-2474300.

Top