Home Training en advies Externe vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon

Externe vertrouwenspersoon en meldpunt
Vertrouwenspersonen kunnen een belangrijke functie vervullen in organisaties. Zij moeten op professionele en integere wijze invulling geven aan hun taak om medewerkers die worden geconfronteerd met integriteitsschendingen of die slachtoffer zijn van ongewenste omgangsvormen, een luisterend oor te bieden en hen met goede raad en daad bij te staan. Dan moeten zij daar wel voor worden toegerust. Bescherming van de positie en training op kennis en vaardigheden, zijn belangrijke voorwaarden om goed te functioneren.

De vertrouwenspersonen van BING kunnen zowel de rol van externe vertrouwenspersoon Integriteit als de rol van externe vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen vervullen of de combinatie van beide. Daarnaast kan BING ook de functie van meldpunt vervullen voor organisaties. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Beoordeling van casus en melding/klacht
BING ondersteunt objectief bij het beoordelen van een casus en hoe hiermee om te gaan. Hierbij maken wij gebruik van onze expertise op het terrein van ethiek, gedragswetenschappen, bestuurskunde, financiƫn, accountancy en onderzoek in geautomatiseerde bestanden. Ook beschikt BING over specifieke kennis van en ervaring met de cultuur en het juridisch instrumentarium van de (lokale) overheid.

Invullen functie externe vertrouwenspersoon
In het geval dat uw organisatie behoefte heeft aan een externe vertrouwenspersoon, kan BING optreden als externe vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld in het kader van de gedragscode of de regeling melding misstanden. Onze adviseurs kunnen per telefoon, op afspraak of door middel van een ‘spreekuur’ hun functie invullen.

Top