20

feb

Themadag integriteit door BING en SBI Formaat

BING organiseert samen met SBI Formaat op 6 maart a.s. een themadag over integriteit. SBI Formaat adviseert, coacht en traint (Europese) ondernemingsraden, werkenden en vakbonden.

Wij nodigen OR-leden van harte uit om – liefst samen met HR-medewerkers – deel te nemen aan deze interactieve themadag over integriteit.

Sinds 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor klokkenluiders, die organisaties met meer dan 50 werknemers verplicht een regeling te hebben voor het melden van een vermoeden van een misstand.  Het is van belang te werken aan het bevorderen van het integriteitsbeleid en -bewustzijn binnen je eigen organisatie. Wat kan je preventief doen? Hoe houd je integriteit levend binnen de organisatie? Waar loop je (als OR-lid of HR-medewerker) tegen aan? Wat kan je niet of juist wel doen als OR-lid of HR medewerker?

Op deze themadag gaan we in op de vraag: wat houdt integriteit in? Met wat voor soort integriteitsdilemma’s kan je te maken krijgen? Wat kan je vanuit verschillende rollen, maar vooral ook vanuit de OR-rol doen? Wat zijn risico’s of kwetsbaarheden op dit terrein binnen uw organisatie? Vaak krijgen OR-leden wel signalen vanuit de organisatie, maar is het lastig om het onderwerp goed op de agenda van de overlegvergadering te krijgen.

Na deze dag heeft u het antwoord op deze vragen, kunt u de situatie in uw organisatie inventariseren, kent u alternatieven en bent u op de hoogte van de rol van de OR.

​Lees hier verder voor meer informatie over het programma, de locatie en de kosten: http://www.sbiformaat.nl/training/orhr-en-integriteit

BING-integriteit-logo

Top