07

mrt

RISICOANALYSE INTEGRITEIT VOOR POLITIEKE AMBTSDRAGERS

Voor collegeleden

De integriteit van collegeleden ligt steevast onder een vergrootglas. Een kleine misstap, hoe onbedoeld ook, kan grote gevolgen hebben. De risicoanalyse integriteit voor collegeleden komt hieraan tegemoet door potentiële integriteitsrisico’s in een vroeg stadium te inventariseren om zo nodig proactief maatregelen te kunnen treffen – en uitglijders te voorkomen.

De risicoanalyse integriteit is bedoeld om de kandidaat en de politieke gremia bewust te maken van mogelijke risico’s. Door onderzoek in open bronnen, het bevragen van de kandidaat (vragenlijst en gesprek), het peilen van diens morele kompas en het opvragen van diverse informatie wordt een beeld gevormd. Over mogelijke belangenconflicten, over een eventueel kwetsbaar verleden of over factoren uit de persoonlijke situatie van een kandidaat die het functioneren kunnen bemoeilijken.

De risicoanalyse integriteit leidt tot een helder rapport met conclusies en aanbevelingen. Niet als stoplicht – maar als instrument om de wethouder en zijn of haar omgeving in staat te stellen potentiële risico’s zoveel mogelijk te vermijden of te beheersen.

Voor raadsleden

Politieke partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de personen die op de kieslijst terecht komen. Bij niet-integer handelen door raadsleden, staat evenwel de legitimiteit en het aanzien van de raad als geheel ter discussie. Om goed beslagen ten ijs te komen is een risicoanalyse integriteit een optie.

Dit kan op twee manieren:

  • Politieke partijen kunnen zelf een risicoanalyse uitvoeren met behulp van de BZK-handreiking integriteitstoetsing. Belangrijk is dat zij oog hebben voor de juridische (on)mogelijkheden en de verkregen informatie op juiste waarde weten te schatten.
  • De burgemeester kan als voorzitter van de raad en als hoeder van integriteit een vorm van risicoanalyse laten verrichten. Gezien het democratische mandaat van raadsleden draagt deze optie een meer vrijwillig karakter.

BING kan zowel ondersteunen bij het faciliteren van partijen als bij het uitvoeren van individuele risicoanalyses integriteit voor raadsleden.

Direct contact

BING is een erkend en vergund Particulier Onderzoeksbureau krachtens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). De medewerkers van BING zijn gecertificeerd particulier onderzoeker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Schokker, een e-mail sturen naar info@bureauintegriteit.nl of bellen naar 033-2474300.

Top