Home Over ons Werkwijze

Werkwijze

Elk onderzoek naar een klacht of melding van ongewenste omgangsvormen, vereist maatwerk. Met de opdrachtgever wordt vooraf onze aanpak en werkwijze besproken. Doel van dergelijke onderzoeken is om antwoord te krijgen op de (onderzoeks)vragen of er daadwerkelijk sprake is van ongewenste omgangsvormen en in hoeverre er is gehandeld in strijd met wet- en regelgeving. Dit stelt een werkgever in staat om gepaste maatregelen te nemen richting betrokkenen, bijvoorbeeld in de vorm van een sanctie of rehabilitatie. De onderzoekers van BING gaan onbevooroordeeld en zorgvuldig te werk bij het onderzoeken en rapporteren van wat er is voorgevallen. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de feitelijke handelingen en gebeurtenissen enerzijds en de intenties en interpretaties anderzijds. Deze informatie wordt grotendeels gehaald uit interviews, waarbij gericht vragen en luisterend vermogen van de onderzoeker van belang is. Daarnaast kan informatie ook verkregen worden door middel van digitaal onderzoek, zoals onderzoek in e-mailverkeer.

Top