Home Over ons

Over ons

In een werkomgeving kunnen zich incidenten voordoen die kunnen worden getypeerd als ‘ongewenste omgangsvormen’. De gevolgen van ongewenste omgangsvormen zijn groot. Het gaat bijvoorbeeld om seksuele intimidatie, pesten, discriminatie en agressie en geweld. Een beschuldiging van ongewenste omgangsvormen heeft grote impact: op het mogelijke slachtoffer, de beschuldigde, voor het thuisfront van de betrokkenen, collega’s en voor het algemene beeld van uw organisatie. Naar aanleiding van klachten, is het soms wenselijk of zelfs noodzakelijk dat onderzoek wordt gedaan naar de ernst en de omvang.

BING: als het om onderzoek naar ongewenste omgangsvormen gaat

Op het terrein van ongewenste omgangsvormen, levert BING een bijdrage aan het bevorderen en borgen van de integriteit van organisaties, leidinggevenden en medewerkers. Op deze website vindt u informatie voor alle betrokkenen bij integriteitsonderzoeken naar ongewenst gedrag en vindt u ons aanbod van trainingen en adviesdiensten. Ook vindt u hier meer over onze werkwijze en over onze medewerkers.

Meer weten
Voor meer informatie over onderzoeken naar ongewenste omgangsvormen of trainingen, kunt u contact opnemen met Peter Werkman, een e-mail sturen naar info@bureauintegriteit.nl of bellen naar 033-2474300.

Top