Home Ongewenst gedrag Pesten en roddelen

Pesten en roddelen

Roddelen
Het praten over een ander (dit kan mondeling zijn, maar ook via e-mail, sms of chatten), vooral op een vervelende of negatieve manier, waarbij de ander zelf niet aanwezig is, is te typeren als roddelen. Op menig werkvloer wordt er geroddeld. Wanneer roddelen een structureel karakter krijgt en vanuit een of meerdere medewerkers (collega’s of leidinggevenden) gericht is tegen een medewerker of een groep medewerkers, kunnen de effecten hiervan negatief uitpakken.

Pesten
Hetzelfde geldt voor systematisch vervelend dan wel quasigrappig gedrag van een of meer mensen gericht tegen een ander. Dit kan zich uiten in vervelende en kleinerende opmerkingen en handelingen tegenover steeds dezelfde persoon, die op een gegeven moment niet (meer) in staat is zichzelf goed te verdedigen en daar last van ondervindt. Er kan dan worden gesproken over pesten en treiteren. Ook het structureel negeren van iemand, kan hieronder worden verstaan. Roddelen, pesten en treiteren hebben een negatief effect op de werksfeer, het onderling vertrouwen en de werkmotivatie.

De rol van BING
Roddelen, pesten en treiteren hebben een negatief effect op de werksfeer en het onderling vertrouwen, en de werkmotivatie wordt ondermijnd. Uw medewerkers moeten onbevangen en zonder angst naar hun werkplek kunnen gaan. Leidinggevenden kunnen pestgedrag signaleren en met degene die wordt gepest, een vertrouwelijk gesprek aangaan. Degene die pestgedrag vertoont, moet hierop worden aangesproken. Daarbij wordt duidelijk aangegeven wat de gevolgen zijn bij voortzetting van de pesterijen of discriminatie. BING begeleidt het creƫren van een open en betrouwbare werksfeer. Als de werksfeer is vertroebeld, zullen wij onderzoek doen naar de oorzaak en gevolgen hiervan. Ook computer- en telefoononderzoek (cyberpesten) kunnen wij hierin meenemen.

Top