Agressie

Agressie en geweld
Uw medewerkers kunnen op de werkvloer worden geconfronteerd met agressie en geweld. Dit kan worden veroorzaakt door mensen binnen de eigen organisatie, zoals collega’s en leidinggevenden, maar ook door klanten en patiënten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke, verbale en psychische agressie.

Fysieke en verbale agressie
Bij fysieke agressie of geweld wordt er bijvoorbeeld geschopt, geslagen, gespuwd of worden dingen vernield. Er kan ook sprake zijn van verbale agressie, waarbij er wordt geschreeuwd, gescholden en bedreigingen worden geuit.

Psychische agressie
Psychische agressie is vaak minder goed zichtbaar. Op ‘subtiele’ manieren worden mensen gechanteerd, vernederd of uitgesloten. Psychische agressie komt bij alle leeftijdsgroepen voor en heeft vaak levenslang impact op het functioneren en het vertrouwen in het eigen kunnen van mensen.

BING ondersteunt bij het creëren van een veilige werksfeer
Hoewel externe agressie (agressie door klanten, patiënten, leerlingen of passagiers) vaker voorkomt dan interne agressie (collega’s onderling), heeft laatstgenoemde de meeste impact. Dit heeft te maken met het kwetsen van gevoelens van vertrouwen en saamhorigheid wanneer een leidinggevende of collega zich misdraagt. Bij interne agressie, waarbij collega’s/leidinggevenden een medewerker onder druk zetten of uitsluiten, speelt de angst om een baan te verliezen vaak een grote rol. BING ondersteunt bij het creëren van een veilige sfeer binnen uw bedrijf of instelling.

Top