Home Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag

Seksuele intimidatie en ongewenste omgangsvormen

In elke professionele werkomgeving kunnen zich situaties voordoen in de omgang tussen medewerkers die als ongewenst worden beschouwd. Pesten op het werk, roddelen, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Soms is een extern onderzoek naar de ernst en omvang van de ongewenste omgangsvormen wenselijk of zelfs noodzakelijk. BING verricht dergelijke onderzoeken en beschikt over een team van ervaren onderzoekers en adviseurs met gedragskundige en forensische onderzoekservaring. Enkele vormen van ongewenste omgangsvormen zijn:

Neemt u ongewenste omgangsvormen serieus?
Bij seksuele intimidatie of andere ongewenste omgangsvormen zijn er verschillende betrokkenen met een eigen beleving. De impact voor medewerkers, afdeling, bedrijf en gezinsleden is groot. Daarom gaan wij zorgvuldig te werk. Niet alleen de feiten worden onderzocht, maar ook de intenties, interpretaties en beleving. Bij de beoordeling van de casus wordt ook aandacht geschonken aan de organisatiecultuur.

Meer weten
Voor meer informatie over onderzoeken naar seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen, kunt u contact opnemen met Peter Werkman, een e-mail sturen naar info@bureauintegriteit.nl of bellen naar 033-2474300.

Top