Home Onderzoek Klachtencommissie

Klachtencommissie

Klachtencommissie (seksuele) intimidatie
Indien er volgens de regelingen en procedures binnen uw organisatie een klacht wordt ingediend, kan BING ook een klachtencommissie samenstellen. Deze commissie zal zich dan, volgens de bestaande richtlijnen, buigen over de casus en alle betrokken partijen horen. BING verwerkt de uitkomsten in een rapportage aan de opdrachtgever. Hierin worden de feiten en omstandigheden gepresenteerd en wordt desgevraagd een beoordeling gegeven van hetgeen heeft plaatsgevonden. Indien gewenst, zal BING ook advies uitbrengen over de te nemen vervolgstappen om tot een oplossing te komen. Ook als lid van een klachtencommissie blijven onze adviseurs werken vanuit onze kernwaarden: onafhankelijk, deskundig en met respect.

Top