05

aug

Dagworkshop; BING en SBI Formaat werken met OR/HR aan integriteit.

OR/HR en integriteitsbeleid, een urgente zaak.

De dagworkshop voor 10 september 2020 is geannuleerd. In het najaar volgt een nieuwe datum.

Integriteit is voor ondernemingsraden actueel. In de afgelopen periode, gekenmerkt door het coronavirus, zijn er in tal van organisaties en met name die in de zorg, zaken aan de orde gekomen die te maken hebben met integriteitsbeleid. Bij zorgorganisaties gaat het bijvoorbeeld om kwesties die te maken hebben met medewerkers die toch werken terwijl zij zich niet helemaal fit voelden, of moeten werken met een gebrek aan beschermingsmiddelen. In sommige gevallen met beide kwesties. Dit leidde soms tot schrijnende situaties, waarin ondernemingsraden meldingen kregen van medewerkers die zich schuldig achtten voor het ziek worden en mogelijk overlijden van cliënten.

Ligt hier een taak voor de OR? De OR heeft in het kader van de WOR artikel 27j een regeling op het gebied van de behandeling van klachten, het instemmingsrecht. Nu vallen daar verschillende soorten klachten onder; klachten over de uitvoering van interne regelingen en klachten over omgangsvormen en sociale veiligheid. Daarnaast moet er in het kader van de wet Huis voor klokkenluiders ook een interne regeling zijn voor het melden van vermoedens van misstanden.

Werken deze regelingen? Welke terugkoppeling leveren de regelingen op? En nog liever; hoe goed is het organisatiebewustzijn op dit gebied? Maken wij binnen de organisatie morele beslissingen op een transparante wijze, en communiceren wij hier ook over?

Het is pijnlijk als medewerkers zich alleen verantwoordelijk voelen voor deze beslissingen en de (vervelende) gevolgen die deze beslissingen kunnen hebben. Ook een veelvoorkomend issue; dat bepaalde zaken na een tijdje als ‘gewoon’ worden gezien, terwijl het de vraag is of dat moreel is te verantwoorden. Bijvoorbeeld: de verkoop van restmaterialen door medewerkers. Dit soort zaken zijn lange tijd geaccepteerd, maar kwamen later in een ander licht te staan, en worden nu anders beoordeeld.

Het is voor de organisatie en medewerkers van belang om een zo open mogelijke dialoog te voeren over morele dilemma’s. Dit voorkomt misstanden, geeft morele steun aan medewerkers en zorgt ervoor dat medewerkers in niet in onduidelijkheid verkeren over de te volgen richtlijnen. Welke rol kan de OR spelen in dit soort morele besluitvorming?

SBI Formaat en onderzoeksbureau BING bieden in dit kader samen een dagworkshop aan: OR/HR en integriteitsbeleid. Tijdens de workshop krijgt u onder andere zicht in de verschillende aspecten van de thema’s integriteit en integriteitsbeleid, het algemene belang ervan voor de organisatie en het specifieke belang voor OR/HR. Daarnaast maakt u kennis met verschillende vormen om het bewustzijn rond integriteit te versterken; de methode Moreel beraad en serious gaming op het gebied van integriteit. Benieuwd geworden? Meer informatie en de inschrijflink vindt u hier.

Datum: najaar 2020
Locatie: BCN, Catharijnesingel 48, 3511 GC Utrecht

BING-integriteit-logo

Top